Recht op inzage

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Mila de Koning Mindfulness Training & Coaching. Tot slot heb je het recht ‘vergeten te worden’. Dit houdt in dat ik al je gegevens moet verwijderen, mits dat niet strijdig is met de wettelijke verplichtingen.

Gegevensoverdraagbaarheid

Ik deel jouw gegevens niet met anderen.

Verzoek om inzage

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@miladekoning.nl. Ik neem uitsluitend schriftelijke verzoeken (daartoe behoren ook verzoeken per email) in behandeling en reageer zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

Ben je niet tevreden met de manier waarop ik ben omgesprongen met je persoonsgegevens, dan kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens.