“Learning to Meet Yourself with Kindness“

“Learning to Meet Yourself with Kindness“

Mindful Zelfcompassie Intensive in Zenderen

met Rob Brandsma en Mila de Koning

Mindful zelfcompassie training

Rob Brandsma en Mila de Koning bieden de mogelijkheid om deel te nemen aan een mindful zelfcompassie intensive training op een van de mooiste plekjes in Twente. Deze training biedt de gelegenheid om in een prachtige, rustgevende, voedende omgeving jezelf op te laden.

Vier dagen de tijd nemen voor zelfzorg en zelfcompassie, ruimte en rust, openheid en verbinding. Om zo in contact te komen met wie jij bent, wat jij belangrijk vindt en hoe je daar ruimte voor kunt maken in je leven. Dit doen we in De Zwanenhof, een gastvrije plek in een prachtige bos- en natuurlijke omgeving.

Mindfulness, wat is het (niet)?

Van oudsher is De Zwanenhof een huis waar duizenden mensen met (religieuze) vragen naartoe konden komen en zich in alle rust konden bezinnen. In het retraitehuis was er de ruimte om over de grote vragen van het leven na te denken, vragen en behoeftes die diepte geven aan het leven. De Zwanenhof is een bijzondere plek voor één of meerdaagse trainingen, workshops, cursussen, vergaderingen of een retraite om stil te staan bij persoonlijke zaken.

Op de aankomstdag ontvangen we je vanaf 12.00. Er staat een lunch voor je klaar en je krijgt tijd om je op je kamer te installeren. Om 14.00 starten we met het programma. De vier dagen besteden we aan het leren beoefenen van zelfzorg en zelfcompassie op de vele verschillende gebieden van ons leven.

Je leert

Accommodatie

Je verblijft op basis van vol pension in een 1 persoonskamer. Iedere kamer heeft een eigen badkamer en toilet. Er zijn handdoeken aanwezig.

Bij de prijs inbegrepen

24 uur les

Je doorloopt het volledige Mindful Self-Compassion programma zoals het ontwikkeld is door Kristin Neff & Christopher Germer. Je leert de wetenschappelijk onderbouwde principes en praktische tools uit de zelfcompassie op een praktische manier te integreren in je leven

3 nachten verblijf

In een fijne kamer op een prachtige locatie

3 maaltijden per dag

Op de aankomst dag is er een lunch en diner, op de vertrekdag ontbijt en lunch

Onbeperkt koffie en thee

Handdoeken en schoonmaak

Kosten

€ 645 voor de MSC Intensive Training

€ 350 euro voor een eenpersoonskamer op basis van volpension

Niet bij de prijs inbegrepen

Doe jij met ons mee?

De aanmelding is nu open. We hebben een beperkt aantal kamers tot onze beschikking. We reserveren kamers op volgorde van aanmelding.

Mila de Koning

Mila (1966) geeft al sinds 2006 mindfulness en zelfcompassie trainingen, workshops en coaching aan verschillende doelgroepen. Zij geeft trainingen op open inschrijving maar ook aan artsen, verpleegkundigen en hulpverleners en aan mensen met angstklachten.

Zij is jaren werkzaam geweest in de gezondheidszorg, binnen de GGZ in verschillende functies, waaronder als verpleegkundige / sociotherapeut, docent en preventiewerker en projectleider. Sinds 2011 richt zij zich helemaal op mindfulness en zelfcompassie, binnen het VU medisch centrum richtte zij het expertisecentrum mindfulness op met als doel om mindfulness en zelfcompassie naar de gezondheidszorg te brengen.

Momenteel is zij verbonden aan het Centrum voor Mindfulness in Amsterdam en aan het Center for Mindful Self-Compassion in San Diego, U.S.A.. Zij leidt mindfulness en zelfcompassie trainers op, geeft supervisie en begeleid hen bij het geven van trainingen.

Nog steeds ligt haar hart bij het geven van trainingen en geeft zij mindfulness en zelfcompassie workshops en trainingen aan allerlei verschillende groepen o.a. aan artsen en zorgprofessionals. Voor meer informatie of gratis meditaties zie www.miladekoning.nl

Rob Brandsma is directeur van het Centrum voor Mindfulness. Hij is vooral geïnteresseerd in het benutten van mindfulness en compassie in de vele domeinen van het dagelijks leven en in het bijzonder de gezondheidszorg.

Rob is hoofd van de Opleiding tot Mindfulness­trainer. Hij is de auteur van een aantal publieksboeken over mindfulness voor het grote publiek zoals Beter nu en Elke dag meer mindfulness. Op het terrein van het trainersvak publiceerde hij de trilogie Mindfulness Basisboek, Mindfulness Praktijkboek en Mindfulness Trainingsboek. Het Praktijkboek is in een internationale editie verschenen onder de titel The Mindfulness Teaching Guide. Hij volgt geïnteresseerd het voortschrijdend wetenschappelijk inzicht in mindfulness en baseert daarop ook zijn werk als trainer en het ontwikkelen van nieuwe mindfulness-based interventies.

Over zijn passie voor mindfulness en compassie zegt hij: ‘Mindfulness stelt mij in staat om beter met uitdagingen en obstakels om te gaan en mij vaker te realiseren dat het hier en nu (bijna) altijd de beste plek is om te vertoeven. Het verrijkt mijn leven met inzicht, verwondering en mildheid. Het is een geschenk om dit ook in mijn werk te kunnen brengen.’

Rob werkte eerder als preventiemedewerker in de verslavingszorg, als directeur van een organisatie voor gezondheidsvoorlichting, en in een eigen praktijk voor psychologische behandeling. Hij is niet praktiserend GZ-psycholoog, orthopedagoog en psycholoog NIP.

Rob Brandsma

Mindful Self-Compassion Training Q&A

Mindful Self-Compassion vertaald naar het Nederlands als Mindful Zelfcompassie is een wetenschappelijk onderbouwd trainingsprogramma waar iedereen aankan deelnemen. Het richt zich op het cultiveren van zelfcompassie. MSC is een ‘mindfulness based’ compassieprogramma. MSC leert deelnemers essentiele vaardigheden en oefeningen om hen te leren op een vriendelijke, zorgzame manier met zichzelf om te gaan in moeilijke momenten en tijden van tegenslag.

MSC is geen retraite omdat we ruimte maken voor het delen van ervaringen, dit is een belangrijk onderdeel van het leerproces. MSC is geen (pyscho)therapie! Het doel van het programma is het aanreiken en aanboren van bronnen van kracht om te leren omgaan met moeilijkheden, in plaats van dat de moeilijkheden zelf een onderwerp van gesprek zijn. Zoals bij therapie wel het geval zou zijn. Deelnemers wordt gevraag persoonlijke verantwoording te dragen voor hoe zij deze bronnen van kracht in zetten bij moeilijke gevoelens en situaties.

MSC is ontwikkeld als een open programma, geschikt voor psychisch stabiele volwassenen. Onderzoek heeft aangetoond dat zelfcompassie emotionele en fysieke weerbaarheid verbeterd en het heeft een potentie als een preventieve maatregel. MSC leert ons om onszelf onvoorwaardelijk lief te hebben op die momenten waarop we dat het hardst nodig hebben. Meestal ervaren we dit als positief en energie-gevend maar in dit proces kunnen ook moeilijke en pijnlijke gevoelens naar boven komen. Het gezegde: ‘Liefde onthult alles behalve zichzelf’ vat dit aspect van emotionele heling samen. Een voorbeeld: verdriet waar we eerder geen tijd of ruimte voor hadden om te verwerken kan nu toegelaten en verwerkt worden.

Eerdere ervaring met mindfulness en meditatie is geen vereiste. Maar deelnemers moeten zich vertrouwd kunnen voelen om hun eigen innerlijke ervaringen en gevoelens te kunnen onderzoeken met gesloten ogen. Deze training is niet geschikt voor mensen die momenteel psychisch onwel zijn of onder heel veel emotionele stress staan omdat het format van deze intensieve training emotioneel veel vraagt. Tevens vraagt het om goede zelf reflectieve vaardigheden en het kunnen dragen van de verantwoordelijk voor eigen psychische en fysieke gezondheid, welzijn en welbevinden.

MSC is in 2010 ontwikkeld door twee innovatieve psychologen Kristin Neff, PhD en Christopher Germer, PhD.  Kristin Neff was de eerste die baanbrekend onderzoek deed naar zelfcompassie en de effecten van zelfcompassie in 2003. Christopher Germer was de eerste die mindfulness en zelfcompassie integreerde in psychotherapie al vanaf 1980.  De training zoals deze nu staat is inmiddels doorontwikkeld en gebaseerd op het geven van heel veel trainingen wereldwijd op alle continenten. Ook is de training en de verschillende oefeningen en componenten van de training uitgebreid onderzocht op effectiviteit. In de training wordt dan ook een gedegen wetenschappelijke onderbouwing geboden voor de oefeningen en thema’s. Zie ook www.centerformsc.org  http://self-compassion.org of https://chrisgermer.com

MSC is een op mindfulness gebaseerde compassie training. Gedurende the training worden deelnemers uitgenodigd op verschillende formele en informele oefeningen uit te proberen die gericht zijn op het faciliteren van een directe ervaring van zelfcompassie die makkelijk geïntegreerd kan worden in het dagelijks leven. De training bestaat uit educatie, begeleide korte meditatie-oefeningen, reflectie-oefeningen, het delen van ervaringen in kleine groepjes en de grote groep en suggesties voor huiswerk. De training wordt meestal aangeboden in een 8 weeks format. Maar als senior MSC teachers of MSC bieden wij de mogelijkheid om het volledige MSC programma te ervaren in dit meer intensieve format.

MSC trainers zijn opgeleid en gecomitteerd in het bieden van een veilig en ondersteunend leerklimaat. Om de veiligheid van alle deelnemers te kunnen garanderen vragen wij bij aanmelding aan deelnemers iets van hun achtergrond te delen aangaande hun fysieke en psychische gezondheid. Mocht daartoe aanleiding zijn dan kunnen wij na aanmelding contact opnemen om te kijken of deze training op dit moment geschikt is.

Mensen voor wie momenteel het intensieve MSC programma of het 8 weekse programma niet geschikt is vanwege psychische problemen kunnen zelfcompassie cultiveren in individuele therapie. In individuele therapie kan rekening gehouden worden met persoonlijke behoeften en persoonlijke kwetsbaarheden. Dit kan niet in een groep.