“You can’t stop the waves, but you can learn to surf!”

“You can’t stop the waves, but you can learn to surf!”

Voor wie

De training Mindful Zelfcompassie is voor mensen die last hebben van bijvoorbeeld…

Ook voor

Zelfcompassie werkt niet alleen helend als je ergens last van hebt, maar geeft ook ruimte aan de mooie kanten van het leven. Zelfcompassie biedt eveneens uitkomst voor degenen die op zoek zijn naar…

Wat leer je tijdens de training?

Met de 8-weekse Mindful Zelfcompassietraining ontwikkel je de kwaliteiten van het hart: vriendelijkheid, acceptatie en verbondenheid. Om te beginnen richten we deze liefdevolle eigenschappen niet op een ander, maar op onszelf. Hoe kunnen we op een vriendelijke manier aanwezig zijn met onze eigen gedachten, gevoelens, emoties en ervaringen? Dit ervaar je aan de hand van diverse oefeningen zoals meditatie, visualisatie en schrijfopdrachten.

Huiswerk en cursusmateriaal

Deelnemers krijgen een werkmap en een set luisterbestanden om thuis mee aan de slag te gaan. Zelfcompassie kan je vooral leren door er dagelijks mee bezig te zijn. In de loop van de training kunnen deelnemers kijken welke oefeningen hen bevallen en zo een eigen routine opbouwen met meditatie- en compassiebeoefening. Deze training vraagt een tijdsinvestering van ongeveer een 30 minuten per dag.

Wat zijn de kosten van de training?

De kosten voor de 8-weekse Mindful Zelfcompassietraining zijn 550,- euro. Na inschrijving wordt er vooraf aan de training een telefonisch kennismakingsgesprek gehouden. Tijdens dit gesprek krijg je de gelegenheid tot het stellen van vragen en kunnen we kijken of de training aansluit bij de verwachtingen.

Mindful Zelfcompassie en de Mindfulnesstraining

De Mindful Zelfcompassietraining en de de achtweekse Mindfulnesstraining (Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR) vullen elkaar mooi aan.

Wat is nou het verschil tussen deze twee trainingen? Mindfulness leert ons te zorgen voor de ervaring die zich van moment tot moment aan dient. De mindful zelfcompassietraining leert ons te zorgen voor de persoon die ervaart – in dit geval dus voor onszelf.

Bij mindfulness ligt de focus meer op herkennen van automatische patronen die stress, onrust en spanning veroorzaken en leren om daar anders mee om te gaan.

Bij zelfcompassie ligt de focus meer op herkennen van automatische patronen van zelfkritiek die stress, spanning en angst veroorzaken en leren om jezelf met vriendelijkheid en zorgzaamheid te behandelen.

De sfeer

In groepsgesprekken wisselen we ervaringen uit. Er wordt een veilige en vertrouwelijke sfeer gecreëerd, zodat ook de moeilijke thema’s aan bod kunnen komen. Ook is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Dit alles vindt plaats binnen een ontspannen setting, met ruimte voor humor en gemak.

Mindful Self-Compassion Training Q&A

Mindful Self-Compassion vertaald naar het Nederlands als Mindful Zelfcompassie is een wetenschappelijk onderbouwd trainingsprogramma waar iedereen aankan deelnemen. Het richt zich op het cultiveren van zelfcompassie. MSC is een ‘mindfulness based’ compassieprogramma. MSC leert deelnemers essentiele vaardigheden en oefeningen om hen te leren op een vriendelijke, zorgzame manier met zichzelf om te gaan in moeilijke momenten en tijden van tegenslag.

MSC is geen retraite omdat we ruimte maken voor het delen van ervaringen, dit is een belangrijk onderdeel van het leerproces. MSC is geen (pyscho)therapie! Het doel van het programma is het aanreiken en aanboren van bronnen van kracht om te leren omgaan met moeilijkheden, in plaats van dat de moeilijkheden zelf een onderwerp van gesprek zijn. Zoals bij therapie wel het geval zou zijn. Deelnemers wordt gevraag persoonlijke verantwoording te dragen voor hoe zij deze bronnen van kracht in zetten bij moeilijke gevoelens en situaties.

MSC is ontwikkeld als een open programma, geschikt voor psychisch stabiele volwassenen. Onderzoek heeft aangetoond dat zelfcompassie emotionele en fysieke weerbaarheid verbeterd en het heeft een potentie als een preventieve maatregel. MSC leert ons om onszelf onvoorwaardelijk lief te hebben op die momenten waarop we dat het hardst nodig hebben. Meestal ervaren we dit als positief en energie-gevend maar in dit proces kunnen ook moeilijke en pijnlijke gevoelens naar boven komen. Het gezegde: ‘Liefde onthult alles behalve zichzelf’ vat dit aspect van emotionele heling samen. Een voorbeeld: verdriet waar we eerder geen tijd of ruimte voor hadden om te verwerken kan nu toegelaten en verwerkt worden.

Eerdere ervaring met mindfulness en meditatie is geen vereiste. Maar deelnemers moeten zich vertrouwd kunnen voelen om hun eigen innerlijke ervaringen en gevoelens te kunnen onderzoeken met gesloten ogen. Deze training is niet geschikt voor mensen die momenteel psychisch onwel zijn of onder heel veel emotionele stress staan omdat het format van deze intensieve training emotioneel veel vraagt. Tevens vraagt het om goede zelf reflectieve vaardigheden en het kunnen dragen van de verantwoordelijk voor eigen psychische en fysieke gezondheid, welzijn en welbevinden.

MSC is in 2010 ontwikkeld door twee innovatieve psychologen Kristin Neff, PhD en Christopher Germer, PhD.  Kristin Neff was de eerste die baanbrekend onderzoek deed naar zelfcompassie en de effecten van zelfcompassie in 2003. Christopher Germer was de eerste die mindfulness en zelfcompassie integreerde in psychotherapie al vanaf 1980.  De training zoals deze nu staat is inmiddels doorontwikkeld en gebaseerd op het geven van heel veel trainingen wereldwijd op alle continenten. Ook is de training en de verschillende oefeningen en componenten van de training uitgebreid onderzocht op effectiviteit. In de training wordt dan ook een gedegen wetenschappelijke onderbouwing geboden voor de oefeningen en thema’s. Zie ook www.centerformsc.org  http://self-compassion.org of https://chrisgermer.com

MSC is een op mindfulness gebaseerde compassie training. Gedurende the training worden deelnemers uitgenodigd op verschillende formele en informele oefeningen uit te proberen die gericht zijn op het faciliteren van een directe ervaring van zelfcompassie die makkelijk geïntegreerd kan worden in het dagelijks leven. De training bestaat uit educatie, begeleide korte meditatie-oefeningen, reflectie-oefeningen, het delen van ervaringen in kleine groepjes en de grote groep en suggesties voor huiswerk. De training wordt meestal aangeboden in een 8 weeks format. Maar als senior MSC teachers of MSC bieden wij de mogelijkheid om het volledige MSC programma te ervaren in dit meer intensieve format.

MSC trainers zijn opgeleid en gecomitteerd in het bieden van een veilig en ondersteunend leerklimaat. Om de veiligheid van alle deelnemers te kunnen garanderen vragen wij bij aanmelding aan deelnemers iets van hun achtergrond te delen aangaande hun fysieke en psychische gezondheid. Mocht daartoe aanleiding zijn dan kunnen wij na aanmelding contact opnemen om te kijken of deze training op dit moment geschikt is.

Mensen voor wie momenteel het intensieve MSC programma of het 8 weekse programma niet geschikt is vanwege psychische problemen kunnen zelfcompassie cultiveren in individuele therapie. In individuele therapie kan rekening gehouden worden met persoonlijke behoeften en persoonlijke kwetsbaarheden. Dit kan niet in een groep.