“You can’t stop the waves, but you can learn to surf!”

– John Lennon –

“You can’t stop the waves, but you can learn to surf!”

Zelfzorg

Grote kans dat je in je opleiding niets geleerd hebt over zelfzorg. Toch kun je allen goed voor een ander zorgen als je eerst goed voor jezelf zorgt. En dat schiet er bij mensen die van zorgen voor anderen hun beroep hebben gemaakt, heel vaak bij in! Zeker op het werk waar je altijd gericht bent op anderen.

MSC

Mindful Self-Compassion (MSC) is een evidence based programma dat is ontworpen om zelfcompassie te cultiveren op basis van het werk van psychologen Kristen Neff, PhD en Christopher Germer, PhD.

Zelfcompassie

Zelfcompassie betekent net zo vriendelijk en zorgzaam zijn voor jezelf als je zou zijn voor een goede vriend of vriendin. Ook (of juist!) als je gestresst bent of je rot voelt. Hard zijn voor jezelf lijkt misschien noodzakelijk om te slagen in het leven maar studies suggereren precies het tegenovergestelde: zelfcompassie is een productieve en gezondere manier om onszelf te motiveren dan zelfkritiek.

Het doel

Deze korte maar krachtige mindful zelfcompassie training leert je de principes en vaardigheden die je zullen steunen om met vriendelijkheid, authenticiteit en moed te reageren op moeilijke momenten, uitdagende emoties en relaties.

Deze training bevat theorie, oefeningen om zelfcompassie vaardigheden te leren in verschillende (werk)situaties, de gelegenheid om ervaringen te delen en huiswerk.

Het doel is om de directe, persoonlijke ervaring van zelfcompassie te bevorderen en vaardigheden aan te bieden om dit direct in het dagelijks leven te brengen en te kunnen integreren in het werk!

Wat biedt de training

Het boek ‘Hart voor de dokter, werken met zelfcompassie’. Dit boek is in eerste instantie geschreven voor artsen maar heel veel zorgprofessionals hebben aangegeven dit een waardevol boek te vinden. Alle oefeningen die we doen in de training staan erin beschreven.

Praktische informatie

Deze training is speciaal voor iedereen die in de zorg werkt!

De training bestaat uit 6 online lessen van 1 uur. We gebruiken hiervoor een heel fijn online programma dat zeer gebruiksvriendelijk is en waarbij we ook online de kwaliteit van de training kunnen waarborgen.

Je investering voor deze training is 235 euro (inclusief het boek dat je thuis gestuurd krijgt).

Mindful Self-Compassion Training Q&A

Mindful Self-Compassion vertaald naar het Nederlands als Mindful Zelfcompassie is een wetenschappelijk onderbouwd trainingsprogramma waar iedereen aankan deelnemen. Het richt zich op het cultiveren van zelfcompassie. MSC is een ‘mindfulness based’ compassieprogramma. MSC leert deelnemers essentiele vaardigheden en oefeningen om hen te leren op een vriendelijke, zorgzame manier met zichzelf om te gaan in moeilijke momenten en tijden van tegenslag.

MSC is geen retraite omdat we ruimte maken voor het delen van ervaringen, dit is een belangrijk onderdeel van het leerproces. MSC is geen (pyscho)therapie! Het doel van het programma is het aanreiken en aanboren van bronnen van kracht om te leren omgaan met moeilijkheden, in plaats van dat de moeilijkheden zelf een onderwerp van gesprek zijn. Zoals bij therapie wel het geval zou zijn. Deelnemers wordt gevraag persoonlijke verantwoording te dragen voor hoe zij deze bronnen van kracht in zetten bij moeilijke gevoelens en situaties.

MSC is ontwikkeld als een open programma, geschikt voor psychisch stabiele volwassenen. Onderzoek heeft aangetoond dat zelfcompassie emotionele en fysieke weerbaarheid verbeterd en het heeft een potentie als een preventieve maatregel. MSC leert ons om onszelf onvoorwaardelijk lief te hebben op die momenten waarop we dat het hardst nodig hebben. Meestal ervaren we dit als positief en energie-gevend maar in dit proces kunnen ook moeilijke en pijnlijke gevoelens naar boven komen. Het gezegde: ‘Liefde onthult alles behalve zichzelf’ vat dit aspect van emotionele heling samen. Een voorbeeld: verdriet waar we eerder geen tijd of ruimte voor hadden om te verwerken kan nu toegelaten en verwerkt worden.

Eerdere ervaring met mindfulness en meditatie is geen vereiste. Maar deelnemers moeten zich vertrouwd kunnen voelen om hun eigen innerlijke ervaringen en gevoelens te kunnen onderzoeken met gesloten ogen. Deze training is niet geschikt voor mensen die momenteel psychisch onwel zijn of onder heel veel emotionele stress staan omdat het format van deze intensieve training emotioneel veel vraagt. Tevens vraagt het om goede zelf reflectieve vaardigheden en het kunnen dragen van de verantwoordelijk voor eigen psychische en fysieke gezondheid, welzijn en welbevinden.

MSC is in 2010 ontwikkeld door twee innovatieve psychologen Kristin Neff, PhD en Christopher Germer, PhD.  Kristin Neff was de eerste die baanbrekend onderzoek deed naar zelfcompassie en de effecten van zelfcompassie in 2003. Christopher Germer was de eerste die mindfulness en zelfcompassie integreerde in psychotherapie al vanaf 1980.  De training zoals deze nu staat is inmiddels doorontwikkeld en gebaseerd op het geven van heel veel trainingen wereldwijd op alle continenten. Ook is de training en de verschillende oefeningen en componenten van de training uitgebreid onderzocht op effectiviteit. In de training wordt dan ook een gedegen wetenschappelijke onderbouwing geboden voor de oefeningen en thema’s. Zie ook www.centerformsc.org  http://self-compassion.org of https://chrisgermer.com

MSC is een op mindfulness gebaseerde compassie training. Gedurende the training worden deelnemers uitgenodigd op verschillende formele en informele oefeningen uit te proberen die gericht zijn op het faciliteren van een directe ervaring van zelfcompassie die makkelijk geïntegreerd kan worden in het dagelijks leven. De training bestaat uit educatie, begeleide korte meditatie-oefeningen, reflectie-oefeningen, het delen van ervaringen in kleine groepjes en de grote groep en suggesties voor huiswerk. De training wordt meestal aangeboden in een 8 weeks format. Maar als senior MSC teachers of MSC bieden wij de mogelijkheid om het volledige MSC programma te ervaren in dit meer intensieve format.

MSC trainers zijn opgeleid en gecomitteerd in het bieden van een veilig en ondersteunend leerklimaat. Om de veiligheid van alle deelnemers te kunnen garanderen vragen wij bij aanmelding aan deelnemers iets van hun achtergrond te delen aangaande hun fysieke en psychische gezondheid. Mocht daartoe aanleiding zijn dan kunnen wij na aanmelding contact opnemen om te kijken of deze training op dit moment geschikt is.

Mensen voor wie momenteel het intensieve MSC programma of het 8 weekse programma niet geschikt is vanwege psychische problemen kunnen zelfcompassie cultiveren in individuele therapie. In individuele therapie kan rekening gehouden worden met persoonlijke behoeften en persoonlijke kwetsbaarheden. Dit kan niet in een groep.